Site logo
About the Company

På Hälsobolaget har vi 25 års erfarenhet av hur man skapar säkra, hälsosamma, glada, utvecklande och produktiva arbetsplatser, där personalen inte riskerar att skadas eller bli sjuka av arbetet. Vi arbetar tvärprofessionellt och erbjuder företagshälsovård och privatsjukvård på ett och samma ställe.

Hälsobolaget skall vara expert på att skapa säkra, hälsosamma, glada, utvecklande och produktiva arbetsplatser, där personalen inte riskerar att skadas eller bli sjuk av arbetet. Hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering är grunden i vår verksamhet och vi skall arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vi servar i dagsläget 600 bolag i näringslivet, några kommuner och är leverantör åt samtliga försäkringsbolag i Sverige. Hälsobolaget är en godkänd anordnare av Företagshälsa av Försäkringskassan, medlemmar i Sveriges Företagshälsor och medlemmar i RiksNära Företagshälsor.

Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Cart

Cart

Companies

Share