Site logo
By September 11, 2023 Education

Våra liftutbildningar i Sverige följer den svenska Liftläroplanen (LLP) och vänder sig till personer som använder eller kan tänka sig använda mobila arbetsplattformar såsom bomliftar och saxliftar. Syftet med kursen är att lära ut deltagarna på ett effektivt och säkert arbetssätt för att öka säkerheten och minska risken för skador på både människor och material.

Eftersom användningen av liftar har ökat inom olika branscher har olyckorna blivit alltför vanliga. Kraven för att köra dessa lyftutrustningar har nu därför skärpts. Nu krävs det en utbildning för att få använda liftar, och det är viktigt att förhindra olyckor, på grund av bristande kunskap om liftens funktioner och säkerhetsregler.

Grundkursen riktar sig till alla som använder mobila arbetsplattformar. Deltagarna kommer att lära sig använda dessa arbetsplattformar på ett effektivt sätt utan att kompromissa med säkerheten. Genom att öka deltagarnas kunskaper och färdigheter om liftarnas användning bidrar utbildningen till att öka säkerheten samtidigt som det minskar skador på både människor och material.

Sammanfattningsvis syftar era liftutbildningar till att skapa medvetenheter om säkerhetsaspekter och öka kunskapen om användningen av saxliftar eller bomilftar för att minimera riskerna för olyckor på arbetsplatsen. Genom att följa den svenska Liftläroplanen (LLP) som fastställts av arbetsmarknadens parter bidrar ni till att öka säkerheten och kvaliteten i användningen av mobila arbetsplattformar i Sverige.

Erbjudande just nu: 1500 kr

längd: 1 – 2 dagar

Kostnad ord. pris : 2000 kr

 

 

Leave a Comment

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Cart

Cart

Companies

Share